Verkeersveiligheid in Europa

De Europese commissie heeft onderzocht welke EU-lidstaten de meeste doden vallen in het verkeer. Roemenië, Bulgarije en Letland voeren de lijst aan met respectievelijk 96, 88 en 78 verkeersdoden per miljoen inwoners. Sinds 2010 is het aantal verkeersdoden in de EU sterk gedaald, echter de laatste jaren is er een Lees meer…