Homepage - D-reizen

Staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vandaag de kamer geïnformeerd over zijn voornemen om vanaf 2018 de periode van de meivakantie centraal te beperken op maximaal twee weken. Dit moet een einde maken aan de situatie waarin ouders met kinderen op verschillende scholen soms opvang moeten regelen over een periode van drie weken. Door de veelal gebrekkige regionale afstemming tussen scholen wordt deze nieuwe regeling eigenlijk noodzakelijk.

Huidige situatie meivakantie

Op dit moment stelt het ministerie van OCW één week meivakantie centraal vast voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen die dat willen zijn vrij om deze vastgestelde week meivakantie verlengen met een hele week of met enkele dagen. Dat kan zowel vóór als na de vastgestelde week zijn. Veel basisscholen kiezen er nu voor om twee volledige weken meivakantie in te roosteren, terwijl middelbare scholen er vaker voor kiezen om deze vakantie te beperken tot één volle week. Dit kan ertoe leiden dat leerlingen van verschillende scholen dus niet altijd in dezelfde twee weken meivakantie hebben. De periode waarin leerlingen in één plaats of regio vakantie hebben, kan daardoor maar liefst drie weken beslaan, waarbij sprake is van slechts één week ‘overlap’, waarin álle leerlingen vakantie hebben. Dit leidt vooral bij ouders met kinderen op verschillende scholen tot problemen, onder meer bij het combineren
van werk en zorg. Onderzoek wijst uit dat het gaat om 7% van de 350.000 gezinnen met kinderen op verschillende scholen.

Nieuwe richtlijn meivakantie

Het ministerie van OCW zal voortaan, vanaf 2018, data publiceren voor twee weken meivakantie. Één van die twee weken wordt als verplichte vakantieweek aangewezen. Van de andere week kunnen scholen zelf kiezen of ze deze inplannen. Scholen kunnen dan zelf kiezen of ze, naast de centraal vastgestelde
week, nog meer dagen meivakantie inplannen in die tweede, facultatieve, week. Er is dus geen mogelijkheid meer om te kiezen voor de week voor of na de vastgestelde meivakantie. De vrijheid voor de scholen zit in de tweede gepubliceerde week. De effecten zullen merkbaar zijn vanaf de meivakantie van 2018. Voor het schooljaar 2016/2017 hebben scholen hun jaarplanning (inclusief de vakanties) immers al vastgesteld.

Voor de duidelijkheid: dit is een voorstel dat nog moet worden aangenomen. Verder worden dus niet twee weken verplicht gesteld, maar 1 week is verplicht en de andere is “verplicht” vrij in te vullen. Dit is ongetwijfeld een stap in de goede richting.

Bekijk hier de meivakanties voor de komende jaren, zoals ze nu nog vastgesteld zijn.

Categorieën: NieuwsWetgeving