Meivakantie mogelijk centraal naar twee weken

Uit onderzoek van het Ministerie van OCW komt naar voren dat er behoefte is aan een centraal vastgestelde meivakantie van twee weken. Dat is de belangrijkste conclusie uit het evaluatieonderzoek rond de Regeling vaststelling schoolvakanties. Men acht echter eerst vervolgonderzoek nodig voordat hierover een knoop kan worden doorgehakt. Regeling vaststelling schoolvakanties OCW Lees meer…

‘Schoolvakanties moeten korter’

Lodewijk Asscher, wethouder van Onderwijs in Amsterdam, pleit vandaag in Het Parool voor kortere schoolvakanties. Kinderen zouden tijdens de vakanties namelijk te veel lesstof vergeten. Twee tot drie weken per jaar minder vakantie zou volgens Asscher goed zijn. ‘In Nederland is het vastgesteld minimum aantal schooluren in de praktijk ook het maximum Lees meer…